X
تبلیغات
رایتل

شاهکار

سرگرمی و معماری

چهارشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1390 ساعت 10:14 ق.ظ

فقر

به آنانی که داخل قصرهایشان نشسته و پیغام میدهند دیگر فقیری نداریم

پیشنهاد میکنم اگر فرصت کردند از پنجره های بیشمار قصرشان شهر را بنگرند

واگرغباری در هوا نبود حومه آن را نیز نگاهی بیندازند

چشمها را باید شست...

دوش از بازار سوی خانه آمد جد ما

گفت هیهات از گرانی ، ای خدا در کوی ما

بس که گشتم در پی یک جنس ارزان هرکجا

درد بگرفته ست این پا و سر زانوی ما

کاش می خواندیم وردی .میشد ارزان هر چه هست

کاشکی در آن اثر می کرد این جادوی ما

کاشکی من یک نشانی داشتم از کوی دوست

زانکه او گفته ست : ارزانی بود در کوی ما

هم گرانی ، هم تورم ، هر دو هست از شایعات

هر که میخواهد گوجه ارزان بیاید سوی ما

کاش میدانست همچون گوجه های کوی او

سرخ می باشد ز سیلی صورت ما ، روی ما

کاش میدانست از بی گوشتی سبزی خوریم

قاطر مشتی رجب هم بهترین الگوی ما

معده ما همچو او گردیده چندین قسمتی

روی هم تغییر کرده شکل و خلق و خوی ما

ترسم از شبها که بالاتر رود روز دگر

این تورم هم شده با نرخ خود کابوس ما

تا که اسمش بر زبان آید بدون اختیار

سیخ می گردد به روی این تن ما موی ما

کاش میشد کله دیو گرانی را برید

وای بر ما که نمی برد سر چاقوی ما

و اما......

بخند حتی اگر...

حتی اگر لبهایت انحنای خندیدن رابلد نیستند

حتی اگر لبخندت ژست خشک وتانخورده ی آدم بزرگ ها رابهم بزند

بخند

حتی اگر لبخندت را لای پوشالی ترین دلیل بپیچند

حتی اگرلبخندت لای هزارخاطره خاک بخورد

بخند

حتی اگر اناربه ماه جشمانت به انتظار ریزش باشد

حتی اگر سیب سرخ نگاهت دچارکرم های حسرت شده است

بخند

حتی اگربغض های آجری سقف کوتاه دلت را زیرآوار درد خرد کرده است

بخند

حتی اگر آخرین بهارت باشد

آخرین آرزوهای

بخند

حتی اگر سایه دیگر از درخت خورشید پیروی نکند

آسمان بوی دود بگیرد

عشق کپک بزند

شعر بوی نا بدهد

بخند

حتی اگر لبخند،تنها نقاب روی صورتت باشد

بخند

حتی اگر

... !!!! 

 

http://dardemardom.blogsky.com/