شاهکار

سرگرمی و معماری

شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 12:15 ب.ظ

باغ ملی اراک در سیر تاریخ:

باغ ملی اراک در سیر تاریخ:
تصویر باغ ملی اراک در سالهای دور:


باغ ملی اراک قبل از انقلاب این شکلی بوده:


تا اوایل دهه هفتاد هم کم و بیش همین شکلی بود منهای مجسمه‌ی اسب‌سوار شاه.در دهه هفتاد این نماد شهر اراک بود


باغ ملی اراک در یک روز برفی (دهه 70):