شاهکار

سرگرمی و معماری

پنج‌شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1391 ساعت 06:56 ب.ظ

بیمارستان در شهر العین امارات

بیمارستان در شهر العین امارات

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008

PatientBedroom_Single_2

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008
PatientBedroom_Women_2

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008
Royal _ Majlis


Description: Description: click here For Get More E-mail>From Sare2008
Ward _Reception
 

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008
VIP
 

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008
 

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008
 

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008
Delivery Suite
 

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008
Atrium Hall _ Reception OPD
 

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008
Atrium Hall _ Main Reception
 

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008

Description: Description: click here For Get More E-mail From Sare2008